Podmienky opakovaných platieb

Predplatné produkty a opakované platby

Jednorázový poplatok za služby a produkty.

Predmetom kúpy využíva predávajúci k uhradeniu poplatku automatické platby kartou (tzv. Reccuring payments).

Vyplnením predajného formulára kupujúci autorizuje svoju platobnú kartu k uhradenie doplatku vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke od prevedenia objednávky.

Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby doplatok (v vopred jasne uvedenej výške) bol jednorázovo automaticky vyúčtovaný na účet predávajúceho.

Mesačné predplatné – 30 dní.

V prípade, že predmetom kúpy je „Mesačné predplatný produkt“ s pravidelným mesačným poplatkom, využíva predávajúci k uhradeniu predplatného produktu poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments).

Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedené na objednávke a to po celú dobu trvania predplatného.

Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby predplatný poplatok (vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty kupujúceho, ktorej bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania predplatného.

Upozornenie na automatickú platbu

V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného mesačného poplatku aj o spôsobe, ako je možné predplatný produkt ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. V prípade, že Kupujúci vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu predávajúci do dvoch pracovných dní od vykonania prvej platby potvrdenie o nastavení opakované platby prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke.Zároveň vždy sedem dní pred automatickým vyúčtovaním poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.

Ukončenie predplatného produktu a zrušenie automatické platby:

Predplatný produkt na jasurcisko môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese info@jasurcisko.com.

Ukončením predplatného produktu v klube je pravidelná platba zrušená a predplatný poplatok nebude naďalej účtovaný.

Ukončením predplatného produktu sa Kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu prinášalo.

V prípade zrušenia predplatného produktu bude prístup (po vypršaní uhradenej doby) definitívne ukončený.

Spinner
Cookies Cookies

Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa Vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo „OK“.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.